Caprirom

Constanta, Str. I.C. Bratianu nr. 248 0727 869 984 / 0372873135 caprirom@yahoo.com

Continut Pagina Achizitii

Continut Pagina Achizitii

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

 

 Achizitii Parteneri

 1. Achizitie TITAN EDILITARA SRL – materii prime

 

 2. Achizitie TITAN EDILITARA SRL – Servicii inchiriere autovehicul

 

 3. Achizitie TITAN EDILITARA SRL – echipamente FEDR ( CUPTOR si echipamente IT)

 

 

 PROIECT 133256 – ACHIZITII

 1. Procedura inchiriere autovehicul fara sofer 133256

1.1. Caiet de sarcini – Servicii inchiriere autovehicul fara sofer 133256

1.2. Invitatie de ofertare – Servicii inchiriere autovehicul fara sofer 133256

1.3. Modele formulare – Servicii inchiriere autovehicul fara sofer 133256

2. Procedura achizitie produse IT Caprirom 133256

2.1. Caiet de sarcini – produse IT Caprirom 133256

2.2. Invitatie de ofertare – produse IT Caprirom 133256

2.3. Modele formulare – produse IT Caprirom 133256

3. Procedura achizitie kit suport selectie GT 133256

3.1. Caiet de sarcini – kit suport selectie grup tinta 133256

3.2. Invitatie de ofertare – kit suport selectie grup tinta 133256

3.3. Modele formulare – kit suport selectie grup tinta 133256

4. Procedura achizitie servicii organizare evenimente 133256

4.1. Caiet de sarcini – servicii organizare evenimente 133256

4.2. Invitatie de ofertare – servicii organizare evenimente 133256

4.3. Modele formulare – servicii organizare evenimente 133256 

5. Procedura achizitie kit stagii practica pentru GT 133256

5.1. Caiet de sarcini – kit stagii practica pentru GT 133256

2.2. Invitatie de ofertare – kit stagii practica pentru GT 133256

5.3. Modele formulare – kit stagii practica pentru GT 133256  

6. Procedura achizitie servicii de consiliere si orientare profesionala GT 133256

6.1. Caiet de sarcini – servicii de consiliere si orientare profesionala GT 133256

6.2. Invitatie de ofertare – servicii de consiliere si orientare profesionala GT 133256

6.3. Modele formulare – servicii de consiliere si orientare profesionala GT 133256   

7. Procedura achizitie materiale si echipamente pentru stagii practica 133256

7.1. Caiet de sarcini – materiale si echipamente pentru stagii practica 133256

7.2. Invitatie de ofertare – materiale si echipamente pentru stagii practica 133256

7.3. Modele formulare – materiale si echipamente pentru stagii practica 133256