Caprirom

Constanta, Str. I.C. Bratianu nr. 248 0727 869 984 / 0372873135 caprirom@yahoo.com

Statutul Asociatiei

Statutul Asociatiei

saanen-elvetian-capra-capre-1024x629
capre

STATUTUL ACTUALIZAT AL ASOCIATIEI NATIONALE A CRESCATORILOR DE CAPRE DIN ROMANIA ‘’CAPRIROM’’

CAP.I. DISPOZITII GENERALE

Art.1. Asociatia Nationala a Crescatorilor de Capre din Romania este o organizatie profesionala, independenta, apolitica, de tip sindical, care reuneste prin libera adeziune crescatorii de capre si persoane fizice sau juridice interesate sa se angajeze in activitati tehnice si economice privind ameliorarea si apararea sanatatii caprinelor, valorificarea productiei si apararea intereselor crescatorilor de capre.

Art.2. Membrii Asociatiei Crescatorilor de Capre din Romania au dreptul la proprietate asupra efectivelor de capre si asupra productiilor obtinute, organizare a turmelor si valorificarea produselor facandu-se in functie de dorintele si interesele acestora.

Art.3. Asociatia Crescatorilor de Capre din Romania functioneaza ca o organizatie cu personalitate juridica avand cont propriu in banca si se finanteaza din resurse proprii constituite din taxele de inscriere, cotizatiile membrilor si alte eventuale venituri (donatii, sponsorizari). Sediul Societatii este ICDCOC -Palas Constanta, Sos. I.C.Bratianu nr.248, tel. 0241.626511.

CAP.II. SCOPUL ASOCIATIEI

Art.4. Asociatia Nationala a Crescatorilor de Capre din Romania’’CAPRIROM’’ are ca scop:

a) cointeresarea crescatorilor de capre in sporirea productiilor si marirea veniturilor, in contextul economiei de piata;

b) apararea drepturilor si intereselor crescatorilor de capre, asigurarea sprijinului permanent din partea statului;

c) aplicarea unor masuri tehnice privind ameliorarea genetica a caprelor locale;

d) organizarea unor actiuni de livrare de material de prasila in mod deosebit, tapi de reproductie, de folosire a masculilor valorosi la insamantari artificiale;

e) organizarea de actiuni tehnice privind cresterea performantelor productive si reproductive folosind tehnici moderne de reproductie prin transfer de embrioni si insamantare artificiala;

f) crescatorii particulari in realizarea controlului oficial al productiilor obtinute si testarea reproducatorilor masculi si femeli prin organismele specializate;

g) organizarea de masuri de combatere si prevenire a bolilor infectioase si parazitare;

h) spijinirea actiunilor de aprovizionare tehnico-materiala cu furaje, medicamente, produse biologice , diverse materiale si diferite unelte;

i) sprijinirea valorificarii eficienta a productiei si urmarirea aplicarii normelor de prelucrare si stabilire a calitatii si preturilor produselor obtinute si a animalelor;

j) infiinteaza filiale in toate zonele tarii unde sunt crescute efective de caprine;

k) are drept de afiliere la asociatiile similare pe plan national si international;

l) aparitia de publicatii de specialitate privind cresterea si exploatarea caprelor, valorificarea superioara a produselor obtinute de la caprine;

m) realizeaza proiecte de cercetare cu tematica specifica sectorului de crestere a caprinelor pentru furnizarea de tehnologii si metode aplicabile in fermele de caprine din diferite zone geografice si de dimensiuni variate;

n) realizeaza programe de conservare genetica a raselor pure la specia caprine

o) organizeaza activitati de prestari- servicii (tinerea registrelor genealogice si controlul productiilor de carne si lapte la toate rasele de caprine crescute in tara)

p) furnizeaza servicii de consultanta si certificarea calitatii de producator a fermierilor.

r) furnizeaza servicii de formare profesionala specifice domeniului de activitate (agronomie, inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala, biotehnologii, zootehnie, medicina veterinara, economie, management)

s) realizeaza activitati de import-export, de promovare si prelucrare a produselor primare

t) avizeaza cererile membrilor asociatilor in vederea obtinerii subventiilor

CAP.III. DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR

Art.5. Membru al Asociatiei crescatorilor de capre poate fi orice persoana care are in proprietate capre sau care doreste, prin pregatirea sa profesionala, sa participle la activitatile asociatiei. Inscrierea in Asociatie se face pe baza de cerere inaintata Biroului Executiv si plata taxei de inscriere, angajandu-se sa plateasca cotizatia anuala stabilita de Adunarea Generala a Asociatiei ;

Art.6. Membrii Asociatiei crescatorilor de capre au dreptul sa beneficieze de sprijin din partea statului privind cumpararea de material biologic (sperma, embrioni sau animale vii), furaje, medicamente si alte materiale precum si de asistenta tehnica. Au dreptul sa valorifice in conditii avantajoase productiile proprii obtinute;

Art.7. Membrii Asociatiei crescatorilor de capre au dreptul sa participe la Adunari Generale si la toate actiunile organizate de aceasta, concursuri, targuri, expozitii, seminarii sau simpozioane;

Art.8. Membrii Asociatiei au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere permanente- Biroul Executiv;

Art.9. Membrii Asociatiei crescatorilor de caprine au indatorirea sa ingrijeasca corespunzator efectivul de caprine, sa execute si sa respecte instructiunile privind prevenirea si combaterea bolilor, folosirea pasunilor, masurile tehnice si organizarea privind selectia si ameliorarea caprinelor;

Art.10. Membrii Asociatiei crescatorilor de caprine au indatorirea sa participe efectiv si sa sprijine activitatea asociatiei, sa promoveze si sa intretina relatiile de ajutor reciproc si de aparare intre membri;

Art.11. Membrii Asociatiei crescatorilor de caprine au indatorirea sa cunoasca si sa respecte statutul precum si toate hotararile privind activitatea Asociatiei;

Art.12. Retragerea din Asociatia crescatorilor de caprine se va face in urmatoarele conditii:

– la cererea scrisa a membrului;

– refuzul platii cotizatiei anuale si a altor obligatii stabilite de Asociatie;

– nerespectarea statutului si a hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei;

Decizia retragerii din randul membrilor Asociatiei se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatiei;

CAP.IV. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.13. Organele de conducere in cadrul Asociatiei Natianale a crescatorilor de caprine din Romania’’CAPRIROM’’ sunt:

a) Adunarea Generala a Asociatiei crescatorilor de caprine care se intruneste de 2 ori pe an: int. I 15 iunie-15 aprilie

II 1 octombrie -1 noiembrie

b) Biroul Executiv permanent;

ART.14. Sedintele Adunarii Generale sunt legal constituite cand sunt prezenti jumatate + 1 din numarul membrilor Asociatiei . Atributiile Adunarii Generale a Asociatiei sunt: alegerea Biroului Executiv, primirea si excluderea membrilor Asociatiei, propune si hotaraste masuri privind organizarea valorificarii productiilor , aprovizionarea cu furaje, medicamente, materiale si stabileste strategia de ameliorare si exploatare a caprinelor pe zona de crestere;

Art.15. Biroul Executiv al Asociatiei convoaca si conduce lucrarile Adunarii Generale, initiaza si conduce diferite activitati stabilite de Adunarea Generala, urmareste respectarea si aplicarea prevederilor statutului si hotararile stabilite, incaseaza taxele de inscriere si cotizatiile anuale;

Art.16. La Adunarea Generala a Asociatiei Nationale a crescatorilor de capre din Romania’’CAPRIROM’’ pot participa ca invitati specialisti si reprezentanti ai organelor de decizie din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;

Art.17. Adunarea Generala a Asociatiei Nationale a crescatorilor de capre din Romania, ‘’CAPRIROM’’ analizeaza si aproba actvitatiile Biroului Executiv si modul de utilizare a fondurilor banesti, dezbate si aproba programele tehnice anuale, strategiile de crestere si exploatare in diferite zone;

Art.18. Biroul Executiv al Asociatiei crescatorilor de capre din Romania ’’CAPRIROM’’ se alege prin vot secret de Adunarea Generala a Asociatiei si este format din presedinte, vicepresedinte, secretar, casier si 4 membri. Atributiile lui constau din urmarirea modului de aplicare a prevederilor statutului si hotararilor stabilite, convoaca si conduce lucrarile Adunarii Generale, conduce diferite activitati stabilite de Adunarea Generala , incaseaza taxele de inscriere si cotizatiile anuale;

CAP.V. FONDURILE BANESTI SI FOLOSIREA LOR

Art.19. Fondurile banesti ale Asociatiei Nationale a crescatorilor de caprine din Romania ‘’CAPRIROM’’ se constituie si se folosesc la nivelul Biroului Executiv, dirijandu-se in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

Art.20. Sursele de realizare a fondurilor banesti si bunurilor material sunt urmatoarele:

-taxele de inscriere si cotizatia anuala a membrilor, care se stabilesc anual in cadrul Adunarilor Generale ale membrilor Asociatiei ;

-taxe si comisioane de la unitati economice beneficiare pentru prelucrarea si valorificarea produselor;

-donatii de la crescatorii de capre sau persoane particulare, de la institutii si societati in tara sau strainatate ;

-subventii din partea statului pentru executarea de lucrari tehnice sau cercetari stiintifice;

-credite pentru dezvoltarea activitatii de ameliorare genetica a efectivelor de capre si de valorificarea superioara a produselor si subproduselor obtinute de la aceasta specie;

Art.21. Fondurile banesti realizate prin taxe de inscriere, cotizatii taxe si comisioane de la unitati economice si donatii se folosesc pentru finantarea diferitelor actiuni de interes comun al membrilor Asociatiei la propunerea si initierea Biroului Executiv;

CAP .VI. DISPOZITII FINALE

Art.22. Asociatia Nationala a crescatorilor de capre din Romania ‘’CAPRIROM’’ functioneaza in conformitate cu legislatia tarii si pe baza prevederilor prezentului statut, Alegerea Biroului Executiv al Asociatiei se organizeaza dupa inregistrarea Asociatiei;

Art.23. Prevederile prezentului statut sunt consemnate in acte juridice si se pot modifica prin alte acte juridice numai cu acordul Biroului Executiv al Asociatiei;

Art.24 Asociatia Nationala a crescatorilor de capre din Romania ‘’CAPRIROM’’ poate sa infiinteze filiale in zonele tarii, unde crescatorii de capre doresc aceat lucru;

Art.25. Asociatia Nationala a crescatorilor de capre din Romania ‘’CAPRIROM’’ reprezinta intereselor membrilor Asociatiei la diferite manifestari, stiintifice si tehnice pe plan national si international ;

Art.26. Asociatia Nationala a crescatorilor de capre din Roman’’CAPRIROM’’, are sediul ICPCOC Palas-Constanta si se inregistreaza ca persoana juridica la Judecatoria Constanta;

Art.27. Asociatia Nationala a crescatorilor de capre din Romania ‘’CAPRIROM’’ are drept de stampila si cont la CEC, sau la Banca Agricola, poate elibera carnete de membru, insigne si diplome.