Caprirom

Constanta, Str. I.C. Bratianu nr. 248 0727 869 984 / 0372873135 caprirom@yahoo.com

Regulamente

Regulamente

Best-farm-animals-goat

 

Legislatia in vigoare

HG1179/2014 – privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

Ordinul nr.619/2015 – Pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăţi

Ordinul nr.22/2006 – normele de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie

Regulamentul European 1012/2016 – privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură

Regulamentul RG – regulamentul de organizare si functionare al Registrului Genealogic pentru caprine