Caprirom

Constanta, Str. I.C. Bratianu nr. 248 0727 869 984 / 0372873135 caprirom@yahoo.com

Stagii de practica inovative in domenii de specializare inteligenta

Stagii de practica inovative in domenii de specializare inteligenta

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

Stagii de practica inovative in domenii de specializare inteligenta.

POCU/626/6/13/ID 133256

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Facilitarea participarii la programe de invatare la locul de munca a 330 de studenti de la universitati din Regiunea de Sud-Est, Sud si Nord-Est, la agenti economici cu activitate economica preponderenta in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Prin intermediul proiectului, 330 studenti  vor participa la stagii de practica si programe de invatare la locul de munca, adaptate la cerintele efective ale agentilor economici.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Organizarea şi derularea unei campanii de informare şi conştientizare a studentilor  de la facultati  cu specializari inovative pentru constientizarea importanței și necesitatatii participării la stagii de practica la agenti economici reprezentativi. Campania de constientizare se subscrie obiectivului general al proiectului care consta in introducerea de programe de invatare la locul de munca bazate pe cerintele si experienta agentilor economici reprezentativi din zona.

     2. Derularea de stagiilor de practica a studentilor  la agenti economici cu activitate in sectoare economice cu potențial competitiv si introducerea de programe de invatare la locul de munca reprezinta facilitarea accesului la locuri de muncă din sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.          

3. Organizarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala pentru studenti din proiect are drept scop viitorul traseu profesional prin alegerea profesiei  viitoare sau prin continuarea studiilor, in concordanta cu aptitudinile, asteptarile, pregatirea si competentele fiecaruia.    

    4. Realizarea de parteneriate cu agentii economici ce isi desfasoara sau isi vor orienta activitatea catre domenii economice cu potential competitive.

       5. Crearea unui sistem de informare coordonata intre unitati de invatamant si actori relevanti de pe piata muncii (prin evenimente, intalniri, mese rotunde , internship etc), a unei platforme inovative si a unui Centru de Informare si Consultanta in Cariera reprezinta modalitati de facilitare a tranzitiei catre viata activa a studentilor, ca viitori angajati.

6. Promovarea produselor inovative si traditionale realizate de studenti  si de producatori la diferite evenimente. 

logo caprirom 2