Caprirom

Constanta, Str. I.C. Bratianu nr. 248 0727 869 984 / 0372873135 caprirom@yahoo.com

Istoric/Prezentare

Istoric/Prezentare

ANCC-“CAPRIROM” s-a înfiinţat în anul 1993, la iniţiativa unor specialişti şi crescători din judeţul Constanţa. În primii ani de la înfiinţare, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte asociaţii profesionale, crescătorii de capre au privit cu neîncredere această asociaţie. Începând cu anul 1996, Caprirom, a fost şi este tot mai mult solicitată în acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă pentru fermieri şi crescători privaţi. În prezent, numărul membrilor asociaţiei este de 1400, însă numărul celor care iau legătura cu noi este foarte mare.

Asociaţia Caprirom este o organizaţie profesională, care reuneşte prin liberă adeziune crescătorii de capre, persoane fizice sau juridice interesate să desfăşoare activităţi tehnice şi economice privind ameliorarea, apărarea sănătăţii caprinelor, valorificarea producţiilor şi apărarea intereselor crescătorilor de capre. Caprirom, funcţioneză ca o organizaţie cu personalitate juridică, având cont propriu în bancă şi se autofinanţează, din surse proprii constituite, în principal, din taxe de înscriere, cotizaţiile membrilor şi mai puţin din donaţii sau sponsorizări.

Obiectivele asociaţiei Caprirom sunt:

– cointeresarea crescătorilor de capre pentru sporirea numerică a efectivelor şi a performanţelor de producţie şi reproducţie, în scopul creşterii veniturilor proprii;

– aplicarea unor măsuri tehnice privind ameliorarea genetică, folosind biotehnici de reproducţie, in mod deosebit inseminarea artificială;

– acordarea de sprijin informaţional şi tehnic pentru valorificare diversificată a producţiilor de la caprine;

– sprijinirea crescătorilor în activităţi de aprovizionare cu furaje, medicamente şi consumabile specifice caprinelor;

– organizarea de mese rotunde, conferinte, comunicari şi publicaţii privind promovarea celor mai noi informaţii stiinţifice şi practice în domeniul creşterii caprinelor, promovarea productiilor de la caprine , in scopul dezvoltării gustului populatiei pentru a consuma carne preparate din carne ce capră, lapte şi brănzeturi din lapte de capră;

– asigurari de intermedieri şi anunţuri între membrii asociaţiei privind schimbul sau vînzarea reproucători masculi şi femele;

– infiintarea de filiale zonale Caprirom in toate judetele ţării, în special  în acelea unde se cresc un număr mare de caprine ;

– apărarea drepturilor şi intereselor crescătorilor de capre, în raport cu diverse organisme guvernamentale sau neguvernamentale.

Asociatia noastra a fost recunoscuta de organismele guvernamentale si a fost un partener serios in relatia cu MADR, ANZ, ANCA, ARMRGA etc. Din aceste motive Caprirom a obtinut acreditarea de conducere a registrului genealogic la majoritatea raselor crescute in tara si de a efectua controlul productiilor la aceste caprine.

Din anul 2000, asociaţia noastră este afiliată la Asociaţia Internaţională a Caprelor (IGA,  www.goatworld.org ) de la care primim un sprijin informaţional preţios. Asociaţia s-a implicat în toate conferinţele electronice efecuate de IGA, si a participat cu propuneri sau proiecte concrete. 

Organele de conducere ale asociaţiei ANCC Caprirom sunt Adunarea Generală şi Biroul Executiv Permanent.

In fiecare an are loc Conferinta anuala a membrilor si simpatizantilor Caprirom.

Speram ca dinamismul activităţilor Caprirom să fie pe măsura ritmului de creştere numerică şi a importanţei sociale şi culturale a caprinelor in Romania si in lume. Mesajul nostru se adresează tuturor iubitorilor de capre, fie că aceştia sunt specialisti sau crescători, dar pe care îi dorim să fie mai aproape de noi, în folosul lor.

tap buzau (1)