Registrul Genealogic

Registrul Genealogic

Registrul Genealogic reprezintă, conform Directivei Consiliului 89/361/CEE, orice carte, registru, dosar sau bază de date care sunt deţinute sau conduse de către o organizaţie sau asociaţie a crescătorilor acreditată de către statul membru în care asociaţia sau organizaţia crescătorilor funcţionează sau de către o agenţie oficială a statului membru respectiv, în care caprinele de reproducție de rasă pură dintr-o anumită rasă sunt înscrise cu menţionarea ascendenților lor şi reprezintă instrumentul de ameliorare genetică a raselor de caprine cu scopul îmbunătăţirii performanţelor lor. 

ANCC Caprirom este acreditata de catre Autoritatea Nationala pentru Zootehnie pentru conducerea registrului genealogic pentru urmatoarele rase de caprine : Carpatina, Alba de Banat, Saanen, Alpina Franceza, Angora (seria RG Nr.3, Nr.5346 din 13.11.2006), Murciano-Granadina (seria RG Nr.24, Nr.12323 din 11.12.2012), Anglo-Nubian (seria RG Nr.25 bis, Nr.19826 din 10.12.2015).