Regulamente

Regulamente

Legislatia in vigoare

HG1179/2014 - privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

Ordinul nr.619/2015 - Pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăţi

Ordinul nr.22/2006 - normele de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie

Regulamentul European 1012/2016 - privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură

Regulamentul RG - regulamentul de organizare si functionare al Registrului Genealogic pentru caprine